Wat is EWS

Het Early Warning System (EWS) is een Europees systeem dat instaat voor de uitwisseling van informatie over productie, transport, gebruik en risico’s van psychoactieve stoffen. Deze info wordt uitgewisseld tussen de verschillende lidstaten van de EU (coördinatie door Europees Waarnemingscentrum voor Drugs en Drugsverslaving - EWDD) en binnen elke lidstaat via een netwerk van professionele contacten. Het Wetenschappelijk Instituut Volksgezondheid (WIV), als focal point en hoofd van het BIRN, verzorgt de communicatie op federaal niveau. VAD, als sub-focal point, is verantwoordelijk voor de communicatie van EWS-boodschappen van en naar het netwerk van professionele intermediairen in Vlaanderen. Het EWS ontstond op Europees niveau op 16 juni 1997. In Vlaanderen ging het EWS van start in oktober 1999.